Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά  Προγράμματα

Αρχική σελίδα

Η κατεύθυνση Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα αποτελεί μία από τις τρείς κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Το Π.Μ.Σ του Π.Τ.Ν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν στις εξής ειδικότητες:

1. Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα.

2. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα.

3. Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Final_Logo

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης.

Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.